Video

La labor de Naus d’Esperança – 3 min


El major vaixell hospital civil del món amb 5 quiròfans, 82 llits d’hospitalització, rac-x, escàner, laboratori mèdic, equips de telemedicina i una tripulació voluntària de 400, porta els últims avanços en medicina als països en vies de desenvolupament per proporcionar cirurgies gratuïtes i millorar la sanitat local a través de l’entrenament del personal mèdic i el desenvolupament de la infraestructura hospitalària.

Jocelin i el seu somriure – 1,5 min


El primer que vaig notar d’ell va ser el seu somriure. El següent que vaig notar va ser el tumor enorme sota la seva barbeta.

La història de Gisele – 4 min


Durant molts anys Gisele va sofrir una fistula obstétrica (o FVV ) com milers de dones en països en vies de desenvolupament. Va rebre una cirurgia gratuïta a bord del buc hospital Africa Mercy que va transformar la seva vida.

Sigues testimoni de la tornada a casa de Sambany – 2 min