Desenvolupament del sistema sanitari

health system development ph1

Moltes vegades la qualitat de cures mèdiques en països en vies de desenvolupament pateix per falta d’entrenament i per la falta d’instal·lacions adequades per a proporcionar una cura mèdica de qualitat. Treballem amb els serveis sanitaris nacionals i altres entitats per identificar les necessitats i desenvolupar programes que millorin aquestes àrees.