Cirurgia general

Hèrnies i Golls

Les hèrnies, goll i altres condicions infesten molts adults i nens en els països en vies de desenvolupament a Àfrica. Els nens amb aquestes condicions falten a l’escola i els adults solen ser incapaços de treballar. Aquells que lluiten per forjar-se una existència digna es queden en la indigència. Sovint, una simple cirurgia pot alleujar la càrrega d’aquestes malalties i restaurar l’esperança i la dignitat als pacients.

General ph1