Oftalmològiques

Ceguesa

La majoria de les persones cegues del món – un 90% – viuen en països en vies de desenvolupament on l’atenció a les cures oftalmòlogues bàsiques és pràcticament inaccessible. Els cirurgians oftalmòlegs de Naus d’Esperança duen a terme operacions crítiques de manera gratuïta, oferint als pacients nova visió i una gran millora del seu estil de vida.

eyeexam