Cirurgies

vEn les nacions en vies de desenvolupament, la falta d’accés a l’atenció bàsica de la salut pot tenir resultats terribles. Naus d’Esperança ofereix de forma gratuïta alleugeriment a través de cirurgies especialitzades que salven vides, milloren la qualitat de vida i restauren l’esperança. Els pacients es recuperen sota la cura dels nostres professionals al vaixell.


Cirurgia Reconstructora
Cirurgians plàstics, maxil·lofacials i generals proporcionen cirurgies reconstructores gratuïtes per deformitats causades per les condicions físiques, com ara tumors, llavi leporí, paladar fes i noma. També el tractament de cremades, úlceres cròniques, hèrnies i golls. Un enfocament integral de l’atenció de la salut ajuda a la reintegració i l’educació dels nostres pacients.


Ceguesa
Els nostres cirurgians oftàlmics realitzen operacions de cataractes gratuïtes per restaurar la vista als cecs. Els metges també corregeixen pterigi, estrabisme i deformitats de les parpelles, i reemplacen els dolorosos o desfigurats ulls dels cecs amb pròtesis. A més, Naus d’Esperança capacita els cirurgians locals i els professionals de la salut, millorant la qualitat del sistema nacional de cura dels ulls.
Photo by: Debra Bell: EYE CATARACT SURGERY FAMILY OF 5 CHILDREN
Ortopèdica
Naus d’Esperança capacita els cirurgians locals en el mètode Ponsetti, l’”estàndard universal” a la correcció del peu bot no invasiu i proporciona intervenció quirúrgica gratuïta als trastorns musculoesquelètics, problemes ortopèdics sense tractar i malalties de les articulacions. Per ajudar a mantenir la correcció, Naus d’Esperança ofereix teràpia física a bord i també entrena als socis locals perquè sàpiguen fabricar aparells ortopèdics.


Fístula Obstètrica (lesions en el part)
Suport i atenció mèdica per a les dones que han patit FVV, lesions en el part. Es duen a terme cirurgies molt especialitzades i el procés de recuperació física i fisiològica continua a través de l’educació i les activitats socials.