Missió

Missió
Naus d’Esperança, ONG d’abast mundial, ha comptat amb una recent flota de naus en nacions en vies de desenvolupament des de 1978. Seguint l’exemple de Jesús, Naus d’Esperança porta salut i futur als necessitats, mobilitzant persones i altres recursos a nivell mundial.

Visió
Naus d’Esperança pretén ser el rostre de l’amor en acció, portant salut i futur a la gent més necessitada.

Valors
Desitjant seguir l’exemple de Jesús, busquem:
1. Estimar a Déu
2. Estimar i servir els demés
3. Ser persones íntegres
4. Buscar l’excel·lència en tot allò que diem i fem