Les Naus

Des de 1978, Naus d’ Esperança ha visitat més de 550 ports arreu del món. En un oceà de necessitat, voluntaris entregats representant més de 40 països reuneixen les seves capacitat per a marcar una diferència que perdurarà en el temps.

Naus d’ Esperança està en el procés de renovar tota la seva flota i amb l’entrada en servei actiu de l’Africa Mercy i la retirada de l’ Anastasis el juny de 2007, la ONG ha completat la retirada de totes les naus anteriors. No obstant, la nova nau té una capacitat per realitzar més feina que les tres naus anteriors juntes.

Com aquest nou buc només pot estar en una zona geogràfica a la vegada, és el desig de Naus d’ Esperança augmentar la flota en el futur i poder oferir la nostra ajuda de nou, en altres zones.

Des de les oficines en 17 països desenvolupats es recolza el treball en el camp reclutant voluntaris, buscant recursos i sensibilitzant el públic.

Naus d’ Esperança compta amb bucs – hospital amb tripulació de múltiples nacionalitats per a oferir assistència mèdica de qualitat i promoure el desenvolupament sostenible a llarg termini, en alguns dels països més necessitats del món. Equips i projectes en terra recolzen la feina de les naus.

Esperança d'Àfrica

Africa Mercy

Anastasis - Retirada del servei

Anastasis – Retirada del servei

Esperança del Carib - Retirada del servei

Caribbean Mercy – Retirada del servei

Esperança de les Illes - Retirada del servei

Island Mercy – Retirada del servei