Hospital Rokupa en Freetown

En combinació amb l’assistència mèdica per als necessitats, Naus d’Esperança treballa al costat dels Ministeris de Sanitat dels països que visitem per millorar la qualitat dels seus serveis de salut.

Proporcionem formació per al personal sanitari i tècnic i duem a terme projectes d’infraestructura per proporcionar-los les instal·lacions necessàries per desenvolupar aquests serveis.

Descàrrega dels edificis modulars del buc fins a un camió que els transportarà fins a l’hospital governamental local.

En el desenvolupament de la nostra estratègia capacitadora a llarg termini, Naus d’Esperança ha donat 3 edificis modulars a l’Hospital Governamental Rokupa, a Freetown, al final de la campanya de 2011 a Serra Lleona.

L’hospital L’hospital Rokupa compta amb unes instal·lacions amb 35 llits que atén a més de 350 pacients quirúrgics a l’any. Abans, el Departament de Consultes Externes de l’hospital consistia en un sòl de formigó en un pàrquing, cobert amb lones plàstiques i un sostre d’acer.

Els edificis donats albergaran les consultes externes de tuberculosis, lepra i VIH, un centre de tractament per al còlera, oficines administratives i una zona de magatzem.

Naus d’Esperança ha donat 3 edificis modulars a l’Hospital Governamental Rokupa, a Freetown.

Aquesta donació li proporcionarà un ambient segur i controlat al personal de Rokupa perquè puguin tractar als pacients externs. Constitueixen una zona de fàcil manteniment, la qual cosa els estalviarà temps i els permetrà guardar en lloc segur els historials dels pacients i els equips mèdics.