Desenvolupament del sistema de salut

Construint una infraestructura local

En combinació amb l’assistència mèdica per als necessitats, Naus d’Esperança treballa al costat dels Ministeris de Sanitat dels països que visitem per millorar la qualitat dels seus serveis de salut.

Proporcionem formació per al personal sanitari i tècnic i duem a terme projectes d’infraestructura per proporcionar-los les instal·lacions necessàries per desenvolupar aquests serveis.

L’Hospital local es renova

Construït durant l’època colonial, l’Hospital Ignace Deen a Conakry, Guinea, s’havia deteriorat bastant, ja que no s’havia treballat en les instal·lacions des del 1980. Així que Naus d’Esperança es va associar amb EMI (Engineering International Ministries) per renovar les instal·lacions.

Naus d’Esperança és molt conscient de les limitacions i reptes que enfronten els hospitals i clíniques a l’Àfrica Occidental. Mentre que atraca un país, Naus d’Esperança treballa per ajudar a omplir els buits en els sistemes de salut existents, alhora que serveix les necessitats greus i immediates de la població.

Dr. Bello – Format per ensenyar a altres

“Feia 10 [cirurgies de cataractes] al dia, pensava que era el millor cirurgià oftalmològic del món”, ens explica el Dr. Ayo Bello. Però llavors va conèixer al Dr. Stan Pletcher a l’Acadèmia Americana d’Oftalmologia a Geòrgia, que li va parlar d’una persona a la qual coneixia que podia operar 50 cataractes en un dia. “Ni parlar! Això no és possible”, va dir el Dr. Bello. Però el Dr. Pletcher li va assegurar que era cert i es va comprometre a posar-li en contacte amb el Dr. Glenn Strauss.

Deixant esperança al nostre pas

El Dr John Mattia, un oftalmòleg de l’Hospital Oftalmològic Lunsar Baptist a Serra Lleona, està aprenent molt a bord de l’Africa Mercy, com a part d’un programa de beques d’Alcon Eye Care. Aquestes beques estan administrades pel Dr Abram Wodome, de Togo, que, prèviament, havia rebut formació a mans del cirurgià Dr Glenn Strauss, de Naus d’Esperança, creador d’aquest programa.