Altres tractaments

Adama – Cures Pal·liatives

v

Quan Adama va entrar per primera vegada en contacte amb l’equip de cures pal·liatives, el seu càncer havia fet que estigués massa malalta com per treballar i estava terriblement espantada del que els passaria als 10 membres de la família que depenien dels ingressos del seu negoci de menjar preparat…

 Campament infantil – Salut Mental

Els nens a les nacions en vies de desenvolupament pateixen privacions que els nens mai haurien de tenir d’enfrontar! A Togo, com a part del programa de salut mental de Naus d’Esperança van fer un campament de 5 dies per 31 nens orfes o víctimes d’abusos entre les edats de 9 i 15 anys….