Fundacions

Tot i que Naus d’Esperança a Espanya és una fundació, sí que hi ha altres fundacions nacionals i internacionals que ens proporcionen les finances i altres recursos que ens permeten ajudar les persones necessitades als països en vies de desenvolupament.

Potser tu siguis part d’una fundació o coneguis alguna que tingui uns objectius similars a un o molts dels nostres projectes. Si és així, ens encantaria conèixer-te. Potser ens puguis ajudar a connectar les 2 bases perquè junts puguem marcar una gran diferència en aquelles persones que més necessiten la nostra ajuda.