Pot una olla a pressió salvar vides?

El control d’infeccions en el departament quirúrgic d’hospitals a Europa i a tot el món ha estat un tema candent en els últims anys, on es creu que moltes taxes d’infecció es poden reduir seguint estrictament els protocols existents.

No obstant això, en moltes parts del món com Àfrica Occidental, les taxes d’infecció són el doble, o fins i tot el triple, de les d’Europa o Amèrica del Nord. Per solucionar això, Naus d’Esperança ha desenvolupat un programa d’entrenament únic, que ajuda a ensenyar tècniques eficaces d’esterilització d’equips quirúrgics i la prevenció d’infeccions.

A part de la manca de capacitació, el major obstacle per a la esterilització efectiva en els hospitals locals en els països en vies de desenvolupament, és sovint la falta d’equip funcional. Els hospitals solen tenir autoclaus bastant antiquats, que es descomponen i, moltes vegades, no es poden reparar, perquè el personal local no té experiència, o simplement perquè no poden obtenir les peces necessàries per reparar l’equip.

Així que el departament de formació mèdica de Naus d’Esperança ha donat amb una solució bastant única utilitzant una olla a pressió com les que tenim en moltes de les nostres cuines, fàcilment disponible en aquests països, i una cistella d’esterilització especialment dissenyada que va dins. També estan dissenyant un recipient especial, que es pot col·locar al voltant de la cistella a l’olla a pressió i més tard s’utilitza per emmagatzemar els instruments llestos per al seu ús.

A banda del fet que les olles a pressió són molt accessibles, també poden ser escalfades fent servir qualsevol font de calor disponible, de manera que no depenen de l’electricitat local i fonts d’aigua poc fiables. Això vol dir que poden fins i tot ser transportades fàcilment i utilitzades en àrees remotes!