Mariette portava 30 anys amb un tumor

Quan la mires de front no es nota gens però quan es gira és quan se li veu el tumor enorme a l’esquena. Ella calcula que li va sortir fa 36 anys. El més dolorós era que li deien als nens que no s’apropessin a ella.